Kontroleftersyn af ildslukkere / brandmateriel

Varenr. 200

Priser på service:

 

 

Kontroleftersyn af brandmateriel

 

 

Lovpligtigt årligt kontroleftersyn af ildslukkere, slangeskabe m.m.

Udføres af certificerede servicekonsulenter

 

Startpris / servicevogn

 kr. 410,00

Til dækning af udkald, servicevogn, kørsel, servicerapport m.m.

 

Herunder priser pr. enhed

 

 

 

Antal enheder i alt

 

Ildslukkere

 

Slangeskabe slangevinder

 

Brandtæpper

 

 

1 – 3

85,00

105,00

20,00

 

4 – 10

65,00

85,00

20,00

 

11 – 50

55,00

75,00

20,00

 

> 50 stk

45,00

65,00

20,00

 

 

 

 

Trykprøvning af slangevinder / slangeskabe:

Efter tilbud

 

Priser

  • Excl moms
  • Orienterende men med forbehold for vanskeligt forekommende adgangsforbehold samt diverse geografiske placeringer
  • Gældende for det meste af landet

Nye ildslukkere og ombytningsslukkere

i forbindelse med det hhv. 5. / 10. årige interval for trykprøvning

- leveres til aftalte priser.

 

For kasserede slukkere 

som servicekonsulenten skal tage med beregnes et destruktionsgebyr.

 

Der bliver ikke foretaget eller udskiftet andet, end det der er aftalt med stedets ansvarshavende.

 

Ingen skjulte omkostninger

Kunden er ikke pligtig at betale for ydelser, der ikke er aftalt.

Når opgaven er afsluttet, fremsendes faktura svarende til det, der er aftalt eller tilbudt.

N/B. Vi anvender ikke fakturagebyr, miljøgebyr, ekspeditionsgebyr eller andre former for skjulte omkostninger.

 

Service-aftale

Vi opretter gerne service-aftaler. Disse er ikke juridisk bindende og kan opsiges af begge parter uden varsel. Dog udbeder vi os gerne 1 – 2 måneders varsel af hensyn til planlægningen.

 

Sikkerheden i orden

Vi deltager ikke i discountløsninger og dumpingpriser. 

Sikkerheden i dit foretagende er i højsædet, når vi udfører brandsikkerheds-eftersyn.

 

 

 

 

 


Information om kontroleftersyn af brandmateriel

Der kan være varierende regler inden for de forskellige kategorier af erhverv, bygninger, transport, søfart, varmt arbejde med mere.

Derfor henvises til Brandtekniske Forskrifter, Tekniske Vejledninger og / eller øvrige anvisninger og lovkrav, de forskellige brugere er underlagt.

 

Regler for erhvervskunder og det offentlige 

Hvor der er lovmæssige krav om brandmateriel/ildslukkere, - såsom for erhvervskunder og for det offentlige, skal brandmateriel efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt.

Hvert 5. år skal slukkeren trykprøves og genoplades, eller ombyttes, hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny.

For Co-2 slukkere er reglen hvert 10. år

 

Regler for private kunder

For private kunder er der p.t. ingen regler.

 

Kontroleftersyn af brandmateriel

Et kontroleftersyn er meget vigtigt hvis du vil være sikker på, at alt dit brandmateriel er i orden. Søger du et brandslukker eftersyn er vi de rette til opgavn. Du kan få et kontroleftersyn af af alle typer brandslukkere, f. eks. skumslukkere, Co2 slukkere / også kaldet Co2 kulsyreslukkere, pulverslukkere, vandslukkere eller fritureslukkere.. Vi udfører ligeledes kontrol af andet brandmateriel, samt om placering og mængde af det forskellige brandslukningsudstyr ved bestilling. Prisen på et kontroleftersyn afhænger af, hvad du skal have efterset samt antal enheder du har installeret / opsat. Skal du have efterset brandmateriel til / på byggepladser, og derfor har mange ildslukkere der skal efterses, kan du med fordel anmode om et tilbud.  Vi kan kontaktes på telefon: 56 12 99 05, eller på mail: mail@brand-tech.dk.

Vi samarbejder med TL-Group 

Kontroleftersyn af ildslukkere | brandmateriel Serviceeftersyn

Klik på billede for stor udgave